สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19
ภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก)

 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 Facebook Group
 1,000 บาท / 1 ท่าน

 • 09.00 – 10.30 น.

  รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ จากผลการสำรวจภาคสนาม (เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก)
  โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • 10.30 – 12.00 น.

  เสวนาเรื่อง “การคาดการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวของกำลังซื้อคนไทย และชาวต่างชาติ หลังโควิด-19”
  โดย คุณอัญชนา วัลลิภากร ประธานบริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
  คุณอรรคเดช อุดมศิริธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด
  คุณมงคล เหลี่ยมวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทวิคตอรี่เกท 168 จำกัด

 • 12.00 น.

  ปิดการสัมมนา

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกพื้นที่ EEC

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19
ภาคตะวันออกพื้นที่ EEC (ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา)

 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 Facebook Group
 1,500 บาท / 1 ท่าน

 • 13.30 – 15.00 น.

  รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย EEC จากผลการสำรวจภาคสนาม (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)
  โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • 15.00 – 16.30 น.

  เสวนาเรื่อง “การคาดการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวของกำลังซื้อคนไทย และชาวต่างชาติ หลังโควิด-19”
  โดย คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
  คุณเกรียงไกร กรีบงการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด (ORI)
  คุณจักรรัตน์ เรืองรัตนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนากร แอสเซท จำกัด

 • 16.30 น.

  ปิดการสัมมนา

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ – ปริมณฑลและภาคกลาง

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19
กรุงเทพฯ – ปริมณฑลและภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี)

 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
 เวลา 09.00 – 16.30 น.
 Facebook Group
 3,500 บาท / 1 ท่าน

 • 08.30 - 09.00 น.

  ลงทะเบียน

 • 09.00 – 12.00 น.

  รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง จากผลการสำรวจภาคสนาม
  (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี)
  โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ***เบรค 10 นาที ช่วง 10.30 น.***

 • 13.30 - 15.00 น.

  เสวนาเรื่อง “การคาดการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวของกำลังซื้อคนไทย และชาวต่างชาติหลังโควิด-19”
  โดย คุณสุพินท์ มีชูชีพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ ประเทศไทย จำกัด (JLL)
  คุณกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้
  คุณรัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ (CBRE)

 • 15.00 - 15.45 น.

  บรรยายพิเศษ บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘Social Listening’ กับการวางกลยุทธ์ขายบ้าน-คอนโด ผ่านตลาดออนไลน์
  โดย คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)

 • 15.45 - 16.00 น.

  ปิดการสัมมนา

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี, มหาสารคาม)

 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 Facebook Group
 1,000 บาท / 1 ท่าน

 • 09.00 – 10.30 น.

  รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการสำรวจภาคสนาม (ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และมหาสารคาม)
  โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • 10.30 – 12.00 น.

  เสวนาเรื่อง “การคาดการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวของกำลังซื้อคนไทย และชาวต่างชาติ หลังโควิด-19”
  โดย คุณเมตตา เมืองเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านสาริน จำกัด
  คุณวิชัย ประเสริฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กรีน เมโทร จำกัด
  คุณนราทร ธานินพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาราแลนด์แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

 • 12.00 น.

  ปิดการสัมมนา

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตกและภาคใต้

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19
ภาคตะวันตกและภาคใต้ (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)

 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 Facebook Group
 1,000 บาท / 1 ท่าน

 • 13.30 – 14.45 น.

  รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตกและภาคใต้ จากผลการสำรวจภาคสนาม
  (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)
  โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • 15.00 – 16.30 น.

  เสวนาเรื่อง “การคาดการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวของกำลังซื้อคนไทย และชาวต่างชาติ หลังโควิด-19”
  โดย คุณอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
  คุณธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

 • 16.30 น.

  ปิดการสัมมนา

สนับสนุนโดย

กระทรวงการคลัง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรมธนารักษ์
ธนาคารออมสิน
National Credit Bureau
My Green Town
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
สมาคมอาคารชุดไทย
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
DDproperty
บสก. BAM
NC Housing
บจ.กานดา พร็อพเพอร์ตี้
Life and Living
SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
OrnSirin