สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564
และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ Social Distancing หรือมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ปรับรูปแบบเป็นการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Facebook Group

Facebook Group
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑลและภาคกลาง

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564
และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19
กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและภาคกลาง

(กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี)

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564
และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19
ภาคเหนือ

(เชียงราย, เชียงใหม่, พิษณุโลก, ตาก)

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกพื้นที่ EEC

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564
และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19
ภาคตะวันออกพื้นที่ EEC

(ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา)

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564
และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี, มหาสารคาม)

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตกและภาคใต้

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564
และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19
ภาคตะวันตกและภาคใต้

(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.

สนับสนุนโดย

กระทรวงการคลัง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรมธนารักษ์
ธนาคารออมสิน
National Credit Bureau
My Green Town
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
สมาคมอาคารชุดไทย
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
DDproperty
บสก. BAM
NC Housing
บจ.กานดา พร็อพเพอร์ตี้
Life and Living
SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
OrnSirin