ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤติโควิด-19

ขออภัย เนื่องจากอยู่นอกช่วงเวลาในการลงทะเบียน ระบบยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้
รอพบกับงานครั้งต่อไป >> ตุลาคม 2564 <<

สนับสนุนโดย

กระทรวงการคลัง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรมธนารักษ์
ธนาคารออมสิน
National Credit Bureau
My Green Town
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
สมาคมอาคารชุดไทย
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
DDproperty
บสก. BAM
NC Housing
บจ.กานดา พร็อพเพอร์ตี้
Life and Living
SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
OrnSirin

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | reic.or.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากทางศูนย์ข้อมูลฯ ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

ทางศูนย์ข้อมูลฯ จึงแนะนำให้ท่านอ่านและตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของศูนย์ข้อมูลฯ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อกับทางศูนย์ข้อมูลฯ โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ webmaster@reic.or.th ท่านสามารถ download นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นี่ > Download <<< /a>

ข้อความจำกัดความรับผิดชอบ | reic.or.th

ข้อความจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลสถิติข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว

แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริงและไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมูล ผู้นําข้อมลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม

All rights reserved.