ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  : ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
63 ถ. พระรามที่ 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  : 0 - 2202 - 1768
  : 0 - 2202 - 1768
  : info@reic.or.th

สนับสนุนโดย

กระทรวงการคลัง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรมธนารักษ์
ธนาคารออมสิน
National Credit Bureau
My Green Town
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
สมาคมอาคารชุดไทย
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
DDproperty
บสก. BAM
NC Housing
บจ.กานดา พร็อพเพอร์ตี้
Life and Living
SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
OrnSirin