ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC พัฒนาระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศไทย กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ที่อยู่ในระหว่างการขาย เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ REIC ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 13 ปี


เกี่ยวกับงานสัมมนา

รูปแบบการสัมมนาออนไลน์

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนานี้